ARBEIDSRECHT & PERSONEELSADVIES

voor werkgevers én werknemers


ME VOOR WERKGEVERS

Het is een cliche van jewelste, maar wel echt waar. Zonder mensen geen bedrijf! Personeel heb je nodig om jouw bedrijf te laten floreren. Werknemers nemen, als het goed is, werk uit handen, komen met goede ideeën en helpen mee je bedrijf verder te laten groeien. 

 

Heb je personeel in dienst?

Dan ben je niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. Met alle rechten en plichten die daarbij horen. Het goed regelen van personeelszaken is van groot belang. Het liefst zonder onnodig gedoe en nodeloze tijdsverspilling. Als werkgever is het haast onmogelijk om precies te weten wat de huidige wet- en regelgeving inhoudt en welke risico's je loopt als je bepaalde zaken niet goed regelt.


Wil je je eerste werknemer aannemen?

Wat een mijlpaal! Het biedt kansen om door te groeien met jouw bedrijf. Dat geeft energie maar er ook komen ook rechten en plichten bij kijken. Wat moet ik vastleggen in een arbeidsovereenkomst? Bied ik een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd? Hoe zit het precies met de proeftijd? Aan welke regels binnen de CAO moet ik voldoen? Welk salaris kan ik bieden? Hoe zit het met vakantiedagen en bijzonder verlof? Wat te doen bij ziekte? En dan hebben we het nog niet gehad over het administratieve stuk, zoals het voeren van de salarisadministratie. Zaken die je als werkgever goed geregeld wilt hebben. 

ME adviseert werkgevers op het gebied van arbeidsrecht en aanverwante personeelsaangelegenheden, waaronder fiscale en sociaal-rechtelijke vraagstukken. Van advies over arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten, ziekte, verlof en fiscale aangelegenheden op het gebied van personeel. 

ME zorgt ervoor dat u zich kunt focussen op wat u het liefste doet: ondernemen.


Soms gaat het mis

Ook dan helpt ME. Goed functionerende werknemers maken het verschil. Maar wat doe je als blijkt dat een werknemer niet goed functioneert? Of wat als je om bedrijfseconomische redenen maatregelen moet nemen? Je probeert het te voorkomen maar soms is een reorganisatie en ontslag onvermijdelijk. Bij ME kun je terecht voor het adviseren en begeleiden van reorganisaties, het opstellen van vaststellingsovereenkomsten, het verzorgen van ontslagprocedures en het aanpassen van arbeidsvoorwaarden. 

Als je een werknemer wilt ontslaan en het arbeidscontract wilt beëindigen, is het belangrijk dat dit op de juiste manier gebeurt. Dit voorkomt ongewenste verrassingen en onnodige conflicten. Of het nu gaat om ontslag op staande voet, ontslag om bedrijfseconomische redenen, het niet functioneren van een werknemer of ontslag wegens langdurig ziekte, ME helpt je met het juridische pad te kiezen wat het beste bij je past.  
Opbellen
E-mail